Hợp tác, tuyển dụng tại Thế Giới Thời Trang – Chúng tôi cần bạn !

Chúng Tôi Cần Bạn !

I) Hợp tác giữa Thế Giới Thời Trang và các Graphic Designer.

 • Chúng tôi hiện tìm các graphic designer cộng tác partime trong công việc thiết kế đồ họa. Cụ thể : chúng tôi cần các mẫu thiết kế ( có thể triển khai thương mại được) dành cho in áo thun.
 • YÊU CẦU :
  • Mẫu thiết kế cam kết không vi phạm bản quyền.
  • Nội dung Mẫu thiết kế có thể ứng dụng cả thị trường trong nước và nước ngoài ( nếu mẫu có chữ thì nội dung phải được dịch ra tiếng anh )
 • Quyền lợi và phương thức thanh toán:
  • Tự do về thời gian, DEADLINE, Miễn bạn có ý tưởng chúng tôi sẽ mua nó.
  • Chúng tôi trả phí vào cuối mỗi tháng.
 • * Xem chi tiết tại đây

II) Tuyển Dụng nhân viên CSKH ( supporter), Sáng tạo nội dung ( Content creative) tại Thế Giới Thời Trang.

 • 1) Tuyển dụng CTV/nhân viên CSKH.
 • Xem chi tiết tại đây
 • 2) Tuyển dụng nhân viên Content Creative.
 • Xem chi tiết tại đây

III) Tuyển dụng Marketing Strategy.

 • Xem chi tiết tại đây

IV) Tuyển dụng Mẫu ảnh thời trang.

Xem chi tiết tại đây .